Mesleki Eğitim Tavsiye

Mesleki Eğitim Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi arasındaki fark nedir?

Mesleki eğitim belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi arasındaki farkı birçoğumuz bilmiyoruz. Tanımlarını okuduğumuz zaman ise büyük farklılıklar olmasına rağmen bir o kadar da benzer yanlarını bulmaktayız. Şimdi sizlere ikisinin farkını bir örnekle anlatmaya çalışacağız.

Mesleki eğitim kurslarının sonunda yukarıdaki kurs bitirme belgesi verilmektedir. Adından da anlaşıldığı üzere sadece kurs bitirme belgesidir. Örnek vermek gerekirse İngilizce kursuna kayıt oluyoruz yıllarca gidiyoruz ve eksiksiz bir ingilizce öğreniyoruz fakat bunu birde ispatlamamız gerekiyor bunun içinde toefl sınavına girerek standartların belirttiği puanı almamız gerekiyor. Kursa gitmeden toefl sınavına girebilir ve İngilizce bildiğinizi kanıtlayabilirsiniz. Fakat İngilizce kursunu bitirmeniz İngilizce bildiğiniz anlamına gelmez.

Meslekle ilgi kısmına geldiğimizde ise mesleki eğitim belgesi olanlar meslekleriyle ilgili eğitim almıştır fakat bu işi yapabildiklerini bu işin ustası olduğunu sadece mesleki yeterlilik belgesi ile kanıtlayabilir.

Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde, hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Teknik Eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen ve söylenen gerçektir.

Bir kişi birden fazla alan için yeterlilik belgesine sahip olabilir mi?

Hayat boyu öğrenmenin ve sürekli eğitimin desteklendiği ülkeler arasında hareketliliğin amaçlandığı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

Sınav ve belgelendirme süreci nasıl işlemektedir?

Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek için geliştirilen Ulusal Yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından birine başvururlar. Bu konuda yürütülen işlemlerin detayları MYK tarafından çıkarılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir